New Year 2018 Graphic Designer / magic

 

Tak a je tu rok 2018 a bude to další jízda šílených a dechberoucích událostí, které ani nebudu umět pochopit, ale co nemusím vše chápat a ani vlastně nechci. Bude to krásný kreativní rok, ano i náročný, ale doufám, že se vše bude nějak vyvažovat. A obrázek je o nadhledu.


picture, drawing, photo, move

HM588c86_ChH

 

stále je nepochopena podstata vzkazu … svoboda slova, svoboda vyjadřovat se formou kresby, fotky, filmu, slova – jakékoli náboženství by se mělo povznést nad tím, lidé se vyjadřovali zvuky, které se zformovaly do řeči, ale i obrazem spolu komunikovali. Víra v jakéhokoli Boha a jeho uctívání je především extrémně niterná věc člověka, popření ega a uvědomění si naprosto jiných priorit. Bohužel podstatat víry samotné je nepochopena …

Reakce na aktuální zprávy Lidovky


my comics / part 6

every day a new page of comics.The comics I drew in 2000-2002

díl / part – 6

in other parts see …